Delo z otroki z izgubo sluha

V Logopedskem ateljeju vam nudim oceno sluha in poslušanja ter tudi izgubi sluha prilagojeno logopedsko obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih.

Večina gluhih in naglušnih otrok je v slovenskem prostoru prepoznana že v porodnišnici, kjer se od leta 2006 izvaja presejalno testiranje sluha pri vseh novorojenčkih (Božič, 2013). Dober sluh je ključnega pomena pri razvoju poslušanja, govora in jezika. Povezan je z anatomskimi in fiziološkimi dejavniki, zato je za zaznavo zvoka pomembno dobro delujoče zunanje, srednje in notranje uho (Hernja indr., 2010).

Povzeto po: Globevnik, K., Kolarič, M. (2022). Delavnica – Razvijanje poslušanja, govora in jezika preko igre. V Globevnik, K.: (ur.). 7. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Zbornik referatov (str. 124). Maribor: Center za sluh in govor Maribor.