Zgodnja obravnava

V Logopedskem ateljeju v okviru zgodnje obravnave starše naučim kako se naj pogovarjajo in igrajo s svojimi otroki, da doma ustvarijo čim bolj optimalno okolje za učenje govora in jezika.

Zgodnje otroštvo je ključno obdobje v razvoju posameznika. Zgodnja obravnava je model, ki omogoči otroku učenje z različnimi izkušnjami in aktivnostmi s ciljem pridobiti čim boljše kompetence za smiselno vsakodnevno vključevanje v domačem in širšem okolju (Moore, 2010). V procesu zgodnje obravnave nismo več usmerjeni zgolj na delo z otrokom, ampak tudi na delo s starši, ki z otrokom preživijo veliko več časa.

Otroci, ki so rojeni v družine, kjer se manj pogovarjajo, dobivajo manj odzivov staršev in starši uporabljajo manj raznoliko besedišče, bodo bistveno slabše razvili svoj govorno-jezikovni potencial. Kritično obdobje za razvoj jezika so prva tri leta otrokovega življenja. Otrok se govora in jezika najlažje uči preko komunikacije z drugimi in preko igre.   

Povzeto po: Globevnik, K. (2022). Zgodnja surdopedagoška obravnava otroka s polževim vsadkom. V Globevnik, K.: (ur.). 7. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Zbornik referatov (str. 69). Maribor: Center za sluh in govor Maribor.