Kdo sem

Po končanem študiju specialne in rehabilitacijske pedagogike (defektologija) na Pedagoški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, sem se najprej zaposlila kot specialna pedagoginja na redni osnovni šoli, kjer sem izvajala dodatno strokovno pomoč otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija, disortografija) in otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti. Leta 2013 sem na Pedagoški fakulteti na Univerzi v Ljubljani končala še redni študij logopedije. Po končanem študiju sem pričela delati kot logopedinja, leta 2022 sem zaključila še podiplomsko izobraževanje iz klinične logopedije.

Na svoji poklicni poti, sem pridobila veliko dodatnih znanj iz področja dela z gluhimi in naglušnimi otroki, zgodnje obravnave in dela z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami. Opravila sem tudi tečaj Pražne tonske avdiometrije v Avdiološki ambulanti na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Redno se udeležujem različnih strokovnih srečanj, posvetov in kongresov, kjer predstavljam lastno delo. Pridobila sem tudi certifikate Hanen centra za izvajanje njihovih programov, in sicer:  It Takes Two to Talk®, ABC and Beyond™, Target Word™ in Hanen 4 “I”s to Socialize™.

 • Globevnik, K. (2022). Vpliv ponavljajočih se vnetij srednjega ušesa in prevodne izgube sluha v predšolskem obdobju na motnje fonološkega zavedanja pri petletnikih. Slovenska pediatrija : revija Združenja pediatrov Slovenije in Združenja specialistov šolske in visokošolske medicine Slovenije. – ISSN 1318-4423 (Letn. 29, št. 1, 2022, str. 3-7).
 • Globevnik, K., Kolarič, M. (2022). Delavnica – Razvijanje poslušanja, govora in jezika preko igre. V Globevnik, K.: (ur.). 7. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Zbornik referatov (str. 124). Maribor: Center za sluh in govor Maribor.
 • Globevnik, K., Grögl, S. (2022). Surdopedagoška obravnava otroka z motnjo avtističnega spektra. V Globevnik, K.: (ur.). 7. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Zbornik referatov (str. 99). Maribor: Center za sluh in govor Maribor.
 • Globevnik, K. (2022). Zgodnja surdopedagoška obravnava otroka s polževim vsadkom. V Globevnik, K.: (ur.). 7. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Zbornik referatov (str. 69). Maribor: Center za sluh in govor Maribor.
 • Globevnik, K. (2022). Govorno-jezikovne motnje kot opozorilni znak ali posledica izgube sluha. V Dolinšek, J.: (ur.). XXXI. srečanje pediatrov. Zbornik predavanj (str. 183). Maribor: Univerzitetni klinični center Maribor.
 • Allen, C. (2018). Skok v jezik. Ljubljana: Posluh za sluh. – sodelovanje pri prevodu
 • Globevnik, K. (2018). Pomen zgodnje rehabilitacije pri otroku z enostransko izgubo sluha. V Ropert, d: (ur.). 6. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Zbornik referatov (str. 48). Maribor: Center za sluh in govor Maribor.
 • Globevnik, K. (2018). Uspešnost gluhih in naglušnih otrok na presejalnem testu 5-letnikov. V Ropert, d: (ur.). 6. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Zbornik referatov (str. 140). Maribor: Center za sluh in govor Maribor.
 • Lovše, K., Ropert. D. (2014). Funkcionalnost poslušanja otrok ob uporabi slušnih pripomočkov. V Werdonig, A. (ur.) 5. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Zbornik referatov (str. 59). Maribor: Center za sluh in govor Maribor.
 • Ropert, D., Lovše, K. (2014). Uspešnost poslušanja s polževim vsadkom pri odraslih. V Werdonig, A. (ur.) 5. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Zbornik referatov (str. 71). Maribor: Center za sluh in govor Maribor.
 • Lovše, K., Ambrožič, K. (2014). Študija primera: Leopard sindrom. V Werdonig, A. (ur.) 5. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Zbornik referatov (str. 91). Maribor: Center za sluh in govor Maribor.