Svetovanje

V Logopedskem ateljeju nudim tako svetovanje staršem glede otrokovih govorno-jezikovnih težav, primanjkljajev na posameznih področjih učenja kot tudi vključitev v katerega izmed programov Centra HANEN ( IZVEDI VEČ ).

Svetovanje je namenjeno staršem, pri katerih se pojavlja skrb ali stiska zaradi otrokovega govorno-jezikovnega razvoja ali pa bi želeli otroku v domačem okolju nuditi čim več spodbud.